Wat is een familie?

juli 13, 2021 Uit Door Jeff Bryant

Familieopstellingen

Een familieopstelling bestaat uit een patroon van voortdurende onderlinge afhankelijkheid, terug naar Back kicking Bowl voor voorbeelden. Rug schoppen is een voorbeeld van een zich voortdurend herhalende handeling waarbij een of meer kinderen voortdurend in contact blijven met het gedrag van de anderen. Dit patroon kan worden geënt op de gedragspatronen van andere gezinsleden; het kan bijvoorbeeld de onderlijning zijn van patronen van samen eten, die deel kunnen uitmaken van een geheel.

De moeilijkste vraag, is het ding dat u of iemand anders heeft gedaan dat u aanzet tot terugschoppen? Het kan geweest zijn, een klein auto-ongeluk, een fout in de administratie, of zelfs racistisch misbruik op school. Rug schoppen probeert te achterhalen wat de onderliggende oorzaken zijn van dit gedrag. Vaak ontdekken we dat het familielid of de familieleden zelf een verborgen agenda hebben. Soms komt die agenda overeen en veroorzaakt dezelfde of soortgelijke resultaten omdat ze deel uitmaken van dezelfde onderliggende oorzaak.

Rug schoppen wordt vaak als “natuurlijk” beschouwd, maar deze opvatting moet worden betwist. Er is nu bewijs aan het licht gekomen dat de theorie ondersteunt dat het instinct al bestaat sinds de tijd van het zaadje. Dit kleine dier haalt de trekker over en slingert zich een weg naar een PLAATS. Op die plaats zal het blijven en nooit een ander dier toelaten er een voet te zetten. Toch blijft het instinct levenslang op zijn plaats. Dit bewijs begint ongemakkelijk te worden. Men krijgt het gevoel dat zijn gedrag niet gecontroleerd is door de interne autoriteit die het gedrag in de gaten houdt en het niet verloren laat gaan.

Wij begrijpen nu dat het de totale opstelling is die de kracht omringt, de kracht die voor iedereen herkenbaar is, die grotendeels bepaalt hoe het gedrag is, hoe het zich manifesteert. De “oude school” psychoanalytici bekritiseren gezinnen omdat, tenzij zij bepaalde groepen als disfunctioneel erkennen en proberen te herstellen, de disfunctionele anderen het zullen overnemen. Dit werkt over het algemeen niet, maar het is een feit dat de disfunctionele anderen zichzelf niet herkennen in deze zienswijze. De oudere school denkt dus dat we dicht bij het hoogtepunt zijn gekomen en toch nog niet over de top zijn gegaan. Deze zienswijze mist een paar cruciale punten.

Ouders hebben de mogelijkheid om hun gezag uit te oefenen, althans voor een tijd, en het moet uiterst moeilijk zijn om dat te doen. Dit wordt heel duidelijk geïllustreerd in het verhaal van Eva, als goede mensen ouders worden en proberen te vernietigen wat God geschapen heeft. De bruiden komen in een klein koninkrijk waar zij niet wisten of zelfs maar dachten dat zij bruiden waren. Hun rol als jonge meisjes was van dien aard, dat zij zich zelfs geen goede koning konden voorstellen, maar zich tevreden moesten stellen met die rol en er misschien niet aan moesten denken dat er zo’n koning zou zijn.

Sommigen vinden dat wie mensen als mensen behandelt, een beetje zacht en te passief is. Ouders zijn het tegenovergestelde en tonen kracht en standvastigheid. Ouders zijn consequent de hoofden van hun gezin. Binnen het gezin wordt niet met elkaar geruzied, gediscussieerd of onderhandeld over de regels van het gezin. Er kunnen leden van het gezin zijn die zich uitspreken, maar zij moeten dat standpunt kunnen onderbouwen en zij moeten vrij zijn van extremen, de rechten van personen binnen het gezin respecteren, maar niet verder gaan dan de grondslagen van het gezin en de opvattingen van dierbare familieleden respecteren.

Dat is precies de aanpak die alle goede ouders kiezen. Omgaan met mensen is niet gemakkelijk en het betekent dat men zowel aan hun behoeften als aan de behoeften van het gezin moet denken, zodat de individuele mening van een lid van het gezin niet in de weg staat. Deze houding vergt een langere tijd om zich volledig te ontwikkelen, maar zij zou zeer goed renderen en betere resultaten opleveren.

 

Lees meer

Spirituele coach
Lifestyle coach