Het belang van thuiszorg

juli 13, 2021 Uit Door Jeff Bryant

Thuiszorg Leiden

Algemene gezondheid – iemand die baat kan hebben bij verpleging, of voor preventieve en preventieve gezondheidsproblemen op de dienst kan rekenen, kan sommige of alle zorg ontvangen. Het doel van thuiszorg is een persoon in goede gezondheid te houden. Aangewezen Verpleegkundige Zorg.

“Thuiszorg” is specifiek bedoeld voor mensen die thuis worden verzorgd door een gediplomeerd verpleegster. Iedereen die zorg ontvangt in een instelling of met een thuisverzorger moet als aan huis gebonden worden erkend, tenzij hij een goede ziektekostenverzekering heeft die vervoer naar en van medische afspraken omvat.

Thuiszorgverleners moeten worden opgeleid om de juiste zorg aan een cliënt te kunnen verlenen. Zij moeten de aard van het gezondheidsprobleem van de cliënt en de beschikbare huismiddeltjes begrijpen. Er wordt ook rekening gehouden met de levensstijl en de behoeften van de cliënt. In de meeste gevallen is thuiszorg ook bedoeld voor patiënten die in een medisch centrum worden behandeld en een doktersvoorschrift hebben.

Thuiszorg is beschikbaar voor cliënten van alle leeftijden, ook die in een rolstoel of bed. Het bureau heeft gediplomeerd personeel in dienst. Voor langdurige thuiszorg houdt een gediplomeerde verpleegster toezicht op de zorgverleners die 24 uur per dag, zeven dagen per week langskomen (tenzij de patiënt toezicht nodig heeft). Medicijnen op recept.

Bepaalde geneesmiddelen moeten door de thuisverzorgingsinstelling worden gecontroleerd. Patiënten die voorgeschreven medicijnen van hun arts krijgen, moeten contact opnemen met de thuiszorginstelling voordat ze de medicijnen toedienen. De bewaarde gezondheidsdossiers van de patiënt – tenzij de patiënt een arts heeft voor zijn verzorging – worden bewaard door de thuiszorginstelling. Het bureau meet ook de vitale functies, het gewicht, de temperatuur, de bloeddruk en de polsslag van de patiënt (olitane vene block of elektronische pulse oximetrie).

Continuing Care Retirement Communistes (CCRC’s) – het aanwijzen van een eenheid van seniorenresidentie voor een plattelandsbevolking, deze bejaardencentra beheren de coördinatie van de gezondheidszorgdiensten tussen de bewoners in een steeds onafhankelijker en socialer omgeving. Er zijn drie niveaus van coördinatie van diensten beschikbaar voor cliënten, waaronder:

Verwijzingen

Gewoonlijk verwijst een zorgverlener (meestal een verpleegster) een cliënt naar de juiste gemeenschap of instantie die thuiszorg verleent.

Verwijsdiensten – agentschappen staan een zorgverlener toe contact op te nemen met een cliënt in het huis van een cliënt, familielid of vriend. De zorgverlener helpt die persoon de juiste dienstverlener te vinden. Thuiszorgmedewerkers – gediplomeerd extern klinisch personeel verleent diensten buiten de instelling, zoals counseling, geestelijke gezondheidszorg, pensioneringsactiviteiten en onderwijsassistentie.

 

Lees meer

Thuiszorg Leiden